LET / FLIGHT

About Project:

1834 Views

2015       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  Combined animation which was established primarily as a mapping, but also works as a separate animation with its own story and message.

The story in itself carries an overview of the development of aviation from the Wright brothers to the flights into space.

.

[SK]  Kombinovaná animácia ktorá vznikla primárne ako mapping ale funguje aj ako samostatná animácia s vlastným príbehom a posolstvom.

Príbeh v sebe nesie prierez vývoja letectva od bratov Wrightových až po lety do vesmíru.

.

MUSIC / HUDBA : Matúš Astrab

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :