AT THE CORNER / NA ROHU

About Project:

1904 Views

2016        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  An animation, primarily created as a video mapping on the building of the National Bank of Slovakia (NBS) in Banská Bystrica. The content of the projection bears in itself the message and the idea connected with the building and pays tribute to architecture and its author. Animation it is also enriched with visual effects, which are not outraging the very idea of the animation.

The author of the building of the NBS, used on it a carefully sculpted facade, stone skirting made by bossage, rugged attic, sculptures, renaissance, but also other decorative elements. He wanted to express his beliefs about the role of the renaissance. It is interesting, that in particular the facade of the building has become for the author of the project a space for the expression of many ideas. From the multiple quotes I select only one:

„Work and save,

measure and believe,

love and trust“.

The animation hides in itself the mentioned quote.

.

[SK]  Animácia primárne vytvorená ako video mapping na budovu Národnej banka Slovenska (NBS)  v Banskej Bystrici. Obsah projekcie v sebe nesie posolstvo a myšlienku súvisiacu so samotnou budovou a vzdáva poctu architektúre a jej autorovi. Animácia je taktiež obohatená o vizuálne efekty, ktoré ale neznásilňujú samotnú myšlienku animácie.

Autor budovy NBS na nej použil starostlivo formované priečelie, kamenné bosované sokle, členitú atiku, skulptúry, renesančné, ale aj iné ozdobné prvky. Chcel tým vyjadriť svoje presvedčenie o poslaní renesancie. Zaujímavosťou je, že najmä fasáda budovy sa stala pre autora projektu priestorom pre vyjadrenie mnohých myšlienok. Z viacerých citátov vyberiem len jeden:

„Pracovať a šetriť,

 merať a veriť

 milovať a úfať „.

citát v sebe ukrýva aj animácia.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :