OPEN SPACE

About Project:

1814 Views

2023        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Kolektívny projekt medzinárodných umelcov  zapojených do rezidenčného programu SÍM Residency v apríli 2023. Diela vo výstavnom priestore SÍM Hlöðuloftið v Reykjavíku predstavovali výsledky výskumu, na ktorom umelci pracovali posledný mesiac alebo dlhšie. Umelci pochádzajú z rôznych miest sveta a pracujú s rôznymi médiami.

Na podujatí participovali umelci : Matúš Astrab – SK, Emma Bang – DK, Valeria Tee Lee – BE, Alejandra Vera – CA, Atte Cantonen – FI, Karen Stentaford – CA, Melissa Marr – CA, Maya Oliva – IT/CA, Job Worms – NL, Liisi Kõuhkna – EE, Juan David Bermudez – CO, Anne Lindgaard Muller – DK, Claudia Breitschmid – CH, Samuel Haettenschweiler – CH, Gudrun Havsteen-Mikkelsen – DK, Ferdinand Ledoux – FR, Majella Clarke – FI/AU

Moja participácia na projekte bola v podobe multimediálnej inštalácie, ktorá vychádzala z hlavného rezidenčného projektu – Reforestation of past. V inštalácií pracujem s rovnakými technickými prvkami ako v teréne a tak simulujem podmienky ako v exteriéri pri vytváraní projekcií na kopce, s výnimkou že tu projektujem na mapu Islandu. Obsah projekcie je tu tiež iný a to v podobe animácie ktorá vytvára trasu a miesta na mape kde vznikali projekcie, v spojitosti s video záznamom.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Melinda Astrabová

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí:

Reforestation of past – click

3D Open Space : https://my.matterport.com/show/?m=Pc31xVfpiWZ

event : https://www.sim-residency.info/event-details/open-space-1