LIGHT AND SHADOW FESTIVAL / FESTIVAL SVETLA A TIEŇA (2015)

About Project:

1769 Views

2015       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska v Banskej Bystrici mal v tomto roku svoju premiéru pri príležitosti vyhlásenia OSN, rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Tento festival  má za úlohu inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. Okrem svetelnej šou festival prináša a otvára kritické myslenie. Festival predstavuje autorskú koncepciu tém, ktorej cieľom je reflektovať súčasnosť. Festival prezentuje najmä mladé súčasné vizuálne a multimediálne umenie vo verejnom priestore.

Moja účasť na tomto festivale dala vzniknúť animácií s príbehom historického prierezu letectva v podobe mappingu na budovu Múzea SNP.

Fotky zaznamenávajú inštalovanie mojej práce a prierez týmto festivalom s ostatnými dielami ktoré ho sprevádzali počas tejto udalosti v roku 2015.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Peter Trojan KVANT, Dominik Janovský, NoačO

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí:

Fly – click

koncepcia podujatia / concept of the event – http://svetlo-tien.sk/festival/

video z festivalu / video from  festival – https://vimeo.com/153071723

rozhovor v reporáži RTVS / interview in the RTVS report – https://vimeo.com/148797123