RED TRILOGY / ČERVENÁ TRILÓGIA

About Project:

1824 Views

2020      

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The collection of short animations is connected by one theme, which is the Second World War. Each slide focuses on a different situation, decision and emotion that people experienced during this period.

The first animation points to General Golian’s difficult decision in a retrospective of his son, who never knew his father because of the war. The second animation shows the suffering of the civilian population and hopelessness during the destruction and burning down many municipalities in Slovakia. The last topic belongs to the Holocaust and how it destroyed people regardless of status, age or gender. The images are in a three-color stylization with a dominant red color, which emphasizes the theme and intensifies the emotions. Animations are part of a wider educational program and thus help to educate students in schools on a given topic. Created for the Museum of the Slovak National Uprising.

.

[SK] Kolekciu krátkych animácií spája jedna téma ktorou je druhá svetová vojna. Každý snímok je zameraný na inú situáciu, rozhodnutia a emócie ktoré zažívali ľudia počas tohto obdobia. Prvá animácia poukazuje na ťažké rozhodnutie Generála Goliana v retrospektíve jeho syna, ktorý svojho otca nikdy, kvôli vojne, nepoznal. Druhá animácia zobrazuje utrpenie civilného obyvateľstva a beznádej počas ničenia a vypaľovania obcí na Slovensku. Posledná téma patrí holokaustu a tomu ako ničil ľudí bez ohľadu na postavenie, vek alebo pohlavie. Snímky sú v trojfarebnej štylizácií s dominantnou červenou farbou, ktorá zdôrazňuje danú tému a zosilňuje emócie. Animácie sú súčasťou širšieho edukačného programu a tak dopomáhajú k vzdelávaniu žiakov na školách na danú tému. Vytvorené pre Múzeum Slovenského národného povstania.

.

MUSIC / HUDBA – Ľubomír Horňák

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  •  Vlčia stráž 2020, multimedia program – celebration of the 76th anniversary of the Slovak National Uprising, Museum SNP, Banská Bystrica, Slovakia, 2020