FOOTPRINTS / STOPY

About Project:

1752 Views

2021        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  … 

.

[SK]  Pobyt  počas umeleckej rezidencie v rámci Voľného rezidenčného programu v kultúrnom centre Škôlka v Dúbravici (ako súčasť projektu Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2021) bol v mojom prípade v podobe tvorby kľúčových častí a následného prezentovania multimediálnej inštalácie s názvom Žatva. Pretože išlo o voľnú rezidenciu, čas strávený počas posledných jesenných mesiacoch som investoval do finalizácie spomínanej multimediálnej inštalácie, ktorá je zameraná na problematiku odlesňovania, čo je jedna z najväčších ekologických katastrof spôsobená človekom.

Keďže podľa môjho názoru je všeobecne rezidenčný pobyt spätý s oblasťou/prostredím, kde umelec tvorí, tak mi nedalo nezareagovať na tento aspekt mne príznačným spôsobom. Centrum je osadené vo vidieckej krajine, ktorá tak ako každého rezidenta tak aj mňa popri tvorbe nabáda na skúmanie. Preto som sa v priebehu pobytu niekoľkokrát osamote vydal na putovanie touto oblasťou v čase aj nečase, cez deň ale aj v noci s prespaním v teréne. Krajina na mne, ale aj ja na krajine zanechávam stopy, ktoré som si zaznamenával cez GPS zariadenie. Zo záznamu trasy vznikla autentická grafika slúžiaca ako podklad pre tetovanie, ktoré som si ako performatívny akt sám bez mechanizmov vytetoval priamo v centre rezidencie. Takto na mne celý pobyt zanechal nezmývateľnú stopu, vychádzajúcuz autentického prežitia si krajiny. Výstupom okrem nezmývateľnej grafiky na mne je aj záznam, dokumentujúci celý tento proces putovania a zanechávania stôp ako na krajine tak aj na tele. Škôlka v Dúbravici mi počas pandemického obdobia poslúžila ako útočisko pre tvorbu. Finalizácia pobytu bola v podobe prezentácie rezidentov za rok 2021, formou výstavy, ktorá sa žiaľ uskutočnila kvôli spomínanému obdobiu iba v komornej atmosfére umelcov a prostredníctvom online prenosu.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Melinda Astrabová, Martina Hromadová

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí:

Harvest / Žatva- click

celé video prezentácie rezidentov / full video presentation of residents – https://www.facebook.com/PeriferneCentra/videos/895014207699619