SELFIES / SELFÍČKA

About Project:

1788 Views

2014       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The collection of analog photographs here primarily acts as a parody of today’s selfie photography in front of a mirror. Nowadays, it is very easy to take self-pictures, which in connection with social networks has brought the fashion of self-photography. I pushed this modern trend back in time, to the time before any camera was created. After creating a camera obscura, I started a small social project in which I visited a couple of women to take pictures in front of a mirror on this camera.

After installing the spotlights for better lighting conditions, they were given the task of taking pictures in front of the mirror in their home environment. Camera obscura at an approximate exposure time of 1 min. recorded an image on a 9×12 cm negative film. The photographs have their own atmosphere where, despite the classic techniques, they are carriers of a current theme.

.

[SK]  Kolekcia analógových fotografií tu v prvom rade vystupuje ako paródia na dnešné selfie fotenie pred zrkadlom. V súčasnosti je veľmi jednoduché sa odfotiť, čo v spojitosti so sociálnymi sieťami prinieslo módu seba fotenia. Tento moderný trend som posunul spätne v čase, do doby pred vznikom akéhokoľvek fotoaparátu. Po vytvorení camery obscury som začal malý sociálny projekt, pri ktorom som navštívil pár žien za účelom odfotenia sa pred zrkadlom na tento aparát. Po nainštalovaní reflektorov pre lepšie svetelné podmienky dostali za úlohu odfotiť sa pred zrkadlom v ich domácom prostredí. Camera obscura pri približnom expozičnom čase 1 min. zaznamenala obraz na 9×12 cm negatívny film. Fotografie majú svojskú atmosféru, kde napriek klasickým technikám v sebe nesú súčasnú tematiku.