FRESH ART FROM BANSKÁ BYSTRICA / ČERSTVÉ UMENIE Z BANSKEJ BYSTRICE

About Project:

1775 Views

2015       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici je treťou vysokou školou na Slovensku, ktorá ponúka štúdium vizuálneho umenia v rámci katedry maľby, grafiky, sochárstva, intermédií a digitálnych médií. Šestnásti študenti, zástupcovia jednotlivých ateliérov, odprezentovali svoje diela a načrtli tak umeleckú víziu banskobystrickej školy.

K tejto príležitosti, a ako vybraný študent zastupujúci ateliér digitálnych médií som vytvoril a predstavil prezentáciu ktorá súvisela s mojou tvorbou aj v rámci konkrétneho ateliéru. Prezentácia s názvom Softverové rozhranie vo vizuálnom umení mala v sebe okrem širšieho kontextu zahrnuté a predstavené aj 4 moje práce  súvisiace s danou témou. Fotky dokumentujú túto udalosť a prezentácie ostatných účastníkov.

.

photos / fotografie: kunsthallebratislava.sk

LINKS / ODKAZY :

Záznam z podujatia / Event record  – https://www.youtube.com/watch?v=aUS-NO9f0Qw