TATTO ON THE SOUL / TETOVANIE NA DUŠI

About Project:

1833 Views

2016      

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  Combined animation which was created on the occasion of the 75. anniversary of the adoption of the jewish code in Slovakia for the Museum of the Slovak National Uprising. The animation carries the emotions that are related to the topic of the holocaust, its causes and anti-Semitism. The whole story is thematically divided into two parts.

The animation I was created in a broad definition that could be used as a mapping on the building of the Museum of the Slovak National Uprising in Banská Bytrica.

.

[SK]  Kombinovaná animácia, ktorá bola vytvorená ku príležitosti      75. výročia prijatia židovského kódexu na Slovensku pre Múzeum Slovenského Národného povstania.  Animácia nesie v sebe emócie, ktoré súvisia s tematikou holokaustu, jeho príčiny a antisemitizmu. Celý príbeh je tematicky rozdelený do dvoch častí.

Animácia som vytváral v širokom rozlíšení aby mohla byť použitá aj ako mapping na budovu Múzea SNP v Banskej Bystrici.

.

MUSIC / HUDBA –  Ľubomír Horňák

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • Tattoo on the soul, Series of events on the occasion of the 75th anniversary of the acceptance of the Jewish Code in Slovakia, SNP Museum, Banská Bystrica, Slovakia, 2016