SLAP ME! / DAJ MI FACKU!

About Project:

1775 Views

2013        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  A self-portrait shifted into an interactive installation where the viewer can slap a cast of a my head and then my own portrait is slapped in a video. In this way people can, inkognito, avenge my offence against them. „The more is the bust destroyed the more offences against them I made.“

.

[SK] Autoportrét posunutý do interaktívnej inštaláciekde si divák môže prefackať odliatok mojej hlavy a následne dostane facku aj moja skutočná podobizeň vo videu. Takýmto spôsobom sa mi môžu ľudia inkognito pomstiť za moje možné prehrešky voči nim. „čím viac je busta zničená tým bolo prehreškov viac“