RENAISSANCE OF NATURE / RENESANCIA PRÍRODY

About Project:

2228 Views

2023        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  Light abstraction in the form of video mapping here reacts to the original music of David Javorský. Geometric light elements are directly aligned for the deteriorating children’s treatment center named Slovensko. The building is part of the Sliač spa complex, which seems to have stopped in time. A portion of the period architecture still serves its purpose. However, the same cannot be said for the aforementioned treatment center, which has been decaying for more than 20 years, slowly being engulfed by nature. I chose the building as a symbol of rebirth (renaissance), a return to nature, and elevated it through my light intervention, projecting onto natural fragments of architecture. 

.

[SK]  Svetelná abstrakcia vo forme videomappingu tu reaguje na originálnu hudbu Davida Javorského. Geometrické svetelné prvky sú priamo nalinkované pre budovu chátrajúcej liečebne pre deti s názvom Slovensko. Budova je súčasťou areálu kúpeľov Sliač, ktoré akoby zastali v čase. Časť dobovej architektúry stále plní svoj účel. To sa ale nedá povedať o spomínanej liečebni ktorá chátra už viac ako 20 rokov a pomaly ju pohlcuje príroda. Budovu som si preto vybral ako symbol znovuzrodenia (renaissance) návratu k prírode a povýšil ju tak svojim svetelným zásahom, projekciou na prírodne fragmenty architektúry.  

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • VečierOK – Sliačské kultúrne leto, Kúpele Sliač, Slovakia, 2023