RAID ON BERLIN / HUSÁRSKY KÚSOK

About Project:

1822 Views

2019       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The animation shows the raid on Berlin, which took place in 1760 during the Seven Years‘ War. At that time, Marshal Andrej Hadik, at the head of the Austro-Hungarian army, composed mainly of selected hussar squadrons and infantry battalions, unexpectedly attacked and occupied Berlin.

The frightened capital of the Kingdom of Prussia was redeemed by firearms amounting to almost 300,000 tolars. Hadik was promoted to the rank of cavalry general and became the fourth bearer of the Grand Cross of the Military Council of Maria Theresa. Frederick II immediately issued the command to capture or kill Hadik. The name of Andrej Hadik became famous, and since then the term hussar’s piece has been translated in Europe.

The author’s digital drawings are moved into animation that was used as a projection for a theatrical performance about Maria Theresa, a musical called The Last Grace, which premiered at the Nova Scéna Theater in Bratislava.

.

[SK]  Animácia zobrazuje nájazd na Berlín, ktorý sa uskutočnil v roku 1760 počas  Sedemročnej vojny. Vtedajší podmaršál Andrej Hadik na čele rakúsko-uhorskej armády zloženej prevažne z vybraných husárskych švadrón a peších práporov, nečakane napadol a obsadil Berlín. Vystrašené hlavné mesto Pruského kráľovstva sa vykúpilo výpalným vo výške takmer 300 000 toliarov. Hadik bol povýšený do hodnosti generála jazdectva a stal sa štvrtým nositeľom Veľkokríža Vojenského radu Márie Terézie. Fridrich II. okamžite vydal príkaz Hadika zajať alebo zabiť. Meno Andreja Hadika sa preslávilo a odvtedy sa v Európe traduje pojem husársky kúsok.

Prevedenie animácie spočíva z trinástich ilustrovaných sekvencií v komixovej podobe, tematicky znázorňujúcich vyššie uvedený dej nájazdu na Berlín. Autorské digitálne kresby sú rozpohybované do animácie, ktorá bola použitá ako projekcia pre divadelné predstavenie o Márií Terézií, muzikál s názvom Posledná milosť, ktorý mal svoju premiéru v divadle Nova Scéna v Bratislave

music / hudba  – Ľubomír Horňák,  text – Dodo Gombár

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  •  Posledná milosť – musical, Theater – New Scene , Slovakia, 2019