PROCESSES / PROCESY

About Project:

1720 Views

2019        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]   Autorská výstava je prierez aktuálnej umelcovej tvorby, kde sa stretávajú dve formy, respektíve dva druhy autorovho umeleckého prejavu. Fotografické analógové procesy sa tu miesia s digitálnym svetom v podobe interaktívnych inštalácií a net-artu. Úzky výber prác v sebe nesie okrem formálnej symbiózy starého a nového, aj kritické pohľady na dnešný svet, tému smrti, konzumu a hľadania.

Všetko v spojení konceptuálnych a technologických procesov, kde autor dovolí nazrieť recipientom aj do samotného procesu jeho výskumu, tvorby a zákulisia nevidených softvérových partitúr poháňajúcich inštalácie.

Väčšina prác je zameraná na priamu interakciu a v tomto duchu sa nesie aj celá výstava.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Adam Macko

posster / plagát : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí :

Lost childhood – click

Forms – click

Source code –  click

Death process –  click

Boundary – click

 

.