PROCESSES / PROCESY

About Project:

1823 Views

2019        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The solo exhibition is a cross-section of the artist’s current work, where two forms or rather two types of the author’s artistic expression come together. Analog photographic processes intertwine with the digital world in the form of interactive installations and net-art. The narrow selection of works not only carries the formal symbiosis of the old and the new but also offers critical insights into today’s world, addressing themes of death, consumerism, and the quest.

Everything is in connection with conceptual and technological processes, where the author allows recipients to peer into the very process of their research, creation, and the behind-the-scenes of unseen software scores driving the installations.

Most of the works focus on direct interaction, and the entire exhibition is imbued with this spirit.

.

[SK]   Autorská výstava je prierez aktuálnej umelcovej tvorby, kde sa stretávajú dve formy, respektíve dva druhy autorovho umeleckého prejavu. Fotografické analógové procesy sa tu miesia s digitálnym svetom v podobe interaktívnych inštalácií a net-artu. Úzky výber prác v sebe nesie okrem formálnej symbiózy starého a nového, aj kritické pohľady na dnešný svet, tému smrti, konzumu a hľadania.

Všetko v spojení konceptuálnych a technologických procesov, kde autor dovolí nazrieť recipientom aj do samotného procesu jeho výskumu, tvorby a zákulisia nevidených softvérových partitúr poháňajúcich inštalácie.

Väčšina prác je zameraná na priamu interakciu a v tomto duchu sa nesie aj celá výstava.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Adam Macko

posster / plagát : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí :

Lost childhood – click

Forms – click

Source code –  click

Death process –  click

Boundary – click

 

.

[/read_more]