OPEN SOURCE

About Project:

1776 Views

2015        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Workshop primárne určený pre študentov audiovizuálnych médií, Akadémie umení v Banskej bystrici, ktorého zámerom bolo naučiť účastníkov pracovať s open-sourc programom VVVV a platformou Arduino. Víziou bolo taktiež  osvojenie si začiatočníckych princípov a spoločné presahy medzi týmito dvoma rozhraniami pre aplikovanie nadobudnutých znalostí v budúcich umeleckých prácach. 

Moja účasť na tomto workshope spočívala zo zhostenia sa role organizátora a lektora tejto udalosti.

Fotky zaznamenávajú priebeh tohto podujatia a situácie ktoré s nim súviseli.

.

photos / fotografie : Martin Jombík

posster / plagát : Matúš Astrab