LUMINO

About Project:

1764 Views

2016   

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  A series of digital photographs was created during the symposium, which focused on experimenting with luminographic techniques using the local landscape. The winter environment on the outskirts offered various dilapidated buildings and dark nooks. The essence of the collection is working with the light in the field and the use of local village space.

.

[SK]  Séria digitálnych fotografií vznikla počas sympózia ktoré bolo zamerané na experimentovanie s luminografickými postupmi s využitím lokálnej krajiny. Zimné prostredie na periférií ponúkalo rôzne chátrajúce budovy a temné zákutia. Podstatou kolekcie tu je práca so svetlom v teréne a využitie lokálneho dedinského priestoru.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • Lumino, symposium of visual art, Periferné centrá, Dúbravica, Slovakia, 2016