KEBABB 2017

About Project:

1790 Views

2017       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]   Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte.

Moja participácia na tejto výstave bola v podobe interaktívnej inštalácie s názvom Proces Smrti v ktorej sa zaoberám smrťou, respektíve jej symbolmi.

Fotodokumentácia zahŕňa inštalovanie práce a samotnú výstavu vrátane vernisáže.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí: Death process – click

foto report – http://www.pgu.sk/v%C3%BDstavy/kebabb-17/