GELNICA’S ILLUMINATIONS / GELNICKÉ ILUMINÁCIE

About Project:

1789 Views

2018        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Multižánrový festival v centre Dolného Spiša, kde sa predstavilo spojenie literatúry, hudby, tanca, výtvarného a digitálneho umenia.

Moja participácia na tomto podujatí bola formou animácie v podobe videomappingu na fasádu budovy priemyselného parku. Princíp animácie využíva vysoký smrek, ktorý sa týči pred budovou a je súčasťou vážnej témy obsiahnutej v animácií. Aj napriek tomu mal celý vizuál pôsobiť atraktívne a stále v sebe niesol prvky videomappingu. Nižšie uvedená kolekcia fotografií zobrazuje prierez tohto festivalu mojím pohľadom. Okrem samotného kultúrneho podujatia sú tu k videniu aj zábery, ktoré mu predchádzali, ako aj pofestivalové rekreačné doobedie strávené so známymi literátmi, zamerané na spoznávanie baníckych zákutí.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

 video from / festival video z festivalu – https://www.youtube.com/watch?v=BkAqknZr_WM&feature=youtu.be