FOUND STILL LIFE /NÁJDENÉ ZÁTIŠIE

About Project:

1822 Views

2021        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  A series of digital and analog photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content and light compositions. The series is open for more photos.

.

[SK]  Séria digitálnych ale aj analógových fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s minimálnou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových a svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie.