EUROPEAN NIGHT OF RESEARCHERS / EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

About Project:

2077 Views

2023        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The event traditionally takes place on the last Friday of September in Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, and other accompanying locations. The European Researchers‘ Night offers an all-day program filled with scientific presentations, discussions, interactions with scientists and innovators at booths, as well as an attractive stage program. In addition to the main program in festival cities, the event includes various accompanying activities on the day of the event, before, and after it.

The goal of the event is to bring research and innovation closer to the general public and show how they influence our daily lives. This year, the President of the Slovak Republic, Zuzana Čaputová, assumed patronage over the event, which focused on two main themes: WATER and ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

I participated as a representative of the art field, often incorporating scientific and research methods into my work. In line with this year’s themes, I created an original interactive piece that simulates a conversation between water and artificial intelligence with the involvement of a human. The installation was presented in the Old Market Hall in Bratislava as one of my efforts to showcase not only myself but also promote contemporary forms of art.

.

[SK]   Podujatie sa tradične uskutočňilo v posledný septembrový piatok, a to v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a ďalších sprievodných lokalitách. Európska noc výskumníkov každoročne ponúka celodenný program plný vedeckých prezentácií, diskusií, interakcií s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách sú súčasťou podujatia viaceré sprievodné akcie v deň podujatia, ale i pred ním a po ňom.

Cieľom podujatia je priblížiť výskum a inovácie širokej verejnosti a ukázať tak, ako ovplyvňujú náš každodenný život. V tomto roku prevzala záštitu nad podujatím prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a zameriavalo sa na dve hlavné témy ktorými boli VODA a UMELÁ INTELIGENCIA.

Participoval som tu ako predstaviteľ umeleckej oblasti, ktorý často využíva vo svojej tvorbe vedecké a výskumné postupy. V duchu tohtoročných tém som vytvoril originálne interaktívne dielo, ktoré simuluje konverzáciu vody a umelej inteligencie za pomoci človeka. Inštalácia bola odprezentovaná v Starej tržnici v Bratislave ako jeden z aktov ktorým sa snažím prezentovať nie len seba, ale aj presadzovať súčasné formy umenia.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí:

Water and AI in conversation / Voda a umelá inteligencia v konverzácií click

Festival website: https://www.nocvyskumnikov.sk/

.