DIGITAL MEDIA ATELIER BB

About Project:

1765 Views

2017        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]   Táto kolektívna výstava prezentovala práve vznikajúce umelecké stratégie v ateliéri Digitálne médiá na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vedie Doc. MgA. Michal Murin, ArtD. Výber diel odzrkadľuje širokospektrálne prístupy študentov jednotlivých ročníkov, ich názorovú a tvorivú rôznorodosť, či snahu reflektovať aktuálne dianie.

Diela sú výsledkom kritického uvažovania, skúmania vlastnej subjektivity, alebo aplikácie rôznych foriem digitálnych technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu. Na výstave je preto možné vidieť diela vo forme fotografií, objektov, interaktívnych inštalácií a videoartu, ktoré pracujú s invenčnosťou vizuálneho jazyka v podaní formujúceho sa umeleckého prejavu študenta umeleckej vysokej školy.

Moja participácia na tejto výstave bola v podobe interaktívnej inštalácie s názvom  Hranica v ktorej sa zaoberám témami bariér medzí rôznymi rovinami a svetmi, ale aj presahmi  medzi digitálnou a analógovou existenciou.

Fotodokumentácia zahŕňa inštalovanie práce a samotnú výstavu vrátane vernisáže.

.

photos /fotografie : Matúš Astrab, Mária Petrisková

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí –

Boundary / Hranica –  click