CABLE SYMPHONY

About Project:

1797 Views

2014        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it.

.

[SK]  Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nie je pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia.