BOUNDARY / HRANICA

About Project:

1808 Views

2017        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The boundary between analogue and digital, the boundary between natural and virtual.Interactive installation allows the recipient to become aware of the boundary between the analogue and the digital world by interrupting the symbolic boundary of the laser beam and the interaction on the analogue photography.An analogue photo with a natural theme also offers the idea of disturbing the natural zone.

.

[SK]  Hranica medzi analógovým a digitálnym, hranica medzi naturálnym a virtuálnym. Interaktívna inštalácia núti diváka uvedomiť si hranicu medzi analógovým a digitálnym svetom prerušením symbolickej hranice z laserových lúčov a následnej interakcie na analógovom obraze. Zároveň nabáda k zamysleniu sa, pokiaľ siaha udržateľná hranica do naturálneho sveta a kde začína chaos. Prevedenie a téma sú silno späté v jeden celok. Formálne aj neformálne zjednotenie môjho umeleckého prejavu skrz analógovo – digitálne prvky.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :