BARON TRENCK

About Project:

1823 Views

2019       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  Organic video-mapping created on an authentic – milled model of Baron Trenck’s mummy. The basic audiovisual data are based on computer tomography, which revealed and digitally recorded various structures from the remains of a mummified body. After that, I processed the individual digital layers into animation and mapped them as a structure for a copy of the mummy. Together with other digital exhibits, videomapping was part of the exhibition in Špilberk Castle in Brno, Czech Republic. Created for the Brno City Museum.

.

[SK] Organický video-mappig vytvorený na autentický – vyfrézovaný model múmie Baróna Trencka. Základné audiovizuálne podklady vychádzajú z počítačovej tomografie, ktorá odhalila a digitálne zaznamenala rôzne štruktúry z pozostatkov mumifikovaného tela. Jednotlivé digitálne vrstvy som následne spracoval do animácie a nampoval ako štruktúru pre kópiu múmie. Spolu s inými digitálnymi exponátmi bol videomapping súčasťou expozície v českom Brne na hrade Špilberk. Vytvorené pre Múzeum města Brna.  

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • Barón trenck: Nová tvář legendy, museum exposition, Špilberk castle, Brno, Czechia, 2019