ARTÓRIUM

About Project:

1800 Views

2015       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   

.

[SK]  Tento projekt je venovaný prezentácii divadelných inscenácií, filmovej tvorbe európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému a hudobnému umeniu a kreatívnym dielňam. Zámerom organizátorov projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne.

Moja participácia na tomto projekte bola v podobe vizualizácií priamo reagujúcich na hudbu (VJ) z produkcie DJ Vraždu, počas vizuálno-hudobnej noci.

Fotodokumentácia zaznamenáva už spomínanú vizuálno-hudobnú noc s dôrazom na VJing.

photos / fotografie  : Matúš Astrab

  • Category: